Hotline : 0983.84.15.16
Tủ sấy nóng bát đĩa

Tủ sấy nóng bát đĩa Lamaca, TSL-680S